Curriculum vitae

Matka jest najlepsza       Matka 3 letniego dziecka poszukiwała pracy.  Curriculum vitae przedkładała w wielu firmach. Każdy pracodawca, gdy spojrzał na ostatnie trzy lata jej życiorysu opisane jako: opieka nad dzieckiem, nawet nie brał pod uwagę wykształcenia i doświadczenia zawodowego bardzo przydatnego na stanowisku, o które się ubiegała. Grzecznym „skontaktujemy się z panią”  odsyłano zainteresowaną z kwitkiem. Po co komu matka małego dziecka jako pracownica?
 
       Pewnego dnia, patrząc na swoje dziecko rozmyślała, co też smacznego i wartościowego, a jednocześnie taniego ugotować synkowi?  Żaden problem. Nauczyła się przecież dobrze gotować, by nie korzystać z drogich półproduktów.
 
– O! O! Oooooooooooo! Czego jeszcze przy dziecku – jako matka – nauczyłam się?
 
Nagle olśnienie! „Puk” w obłokach parującej zupy podpowiedział:
 
– Napisz to w cv! Napisz, napisz…
 
Matka nakarmiła  syna, po czym poprawiła swój życiorys. W miejsce „opieki nad dzieckiem”, także zgodnie z prawdą, wpisała: w ostatnich trzech latach nabyłam nieprzeciętne cechy i nauczyłam się:
 
 • aktywności
 • cierpliwości
 • czujności
 • dobrych nawyków
 • dojrzałości
 • dokładności
 • elastyczności
 • empatii
 • kreatywności
 • odporności
 • odpowiedzialności
 • odwagi
 • opanowania
 • optymizmu
 • organizacji czasu  pracy
 • oszczędności
 • pewności siebie
 • planowania
 • podejmowania ryzyka
 • pomysłowości
 • poświęcenia
 • przewidywania
 • radości z wykonywanych czynności
 • radzenia sobie z trudnościami, nietypowością i złożonością
 • rozwagi
 • rozwiązywania problemów
 • samodzielności
 • szybkiego odzyskiwania siły fizycznej i psychicznej
 • szybkiego podejmowania decyzji
 • szybkiego reagowania
 • tolerancji na niepewność
 • troski o otoczenie
 • trwania na posterunku
 • udoskonalania siebie
 • wyboru priorytetów
 • wysiłku
 • wyzwalania pokładów energii

 

Ummmmmmmmm! Hmummmmm!  Z uznaniem mruczał pracodawca, do którego z tak zredagowanym curriculum vitae się udała.
 
– A jakaż to firma tak wiele panią nauczyła? Rozumiem, rozumiem, nie może pani tego zdradzić. Przyjmujemy od zaraz! W jakim dniu chce pani rozpocząć pracę?