Draństwo?

grafika ze strony  www.e-globus
       W Polsce jest 160 tysięcy osób pracujących w zakładach pracy chronionej lub spółdzielniach inwalidów. Miejsca pracy dla niepełnosprawnych istniały odkąd pamięć moja sięga – nawet w PRL’u -znienawidzonym  i wyśmiewanym przez walczących o lepszą Polskę, a dziś będących u sterów władzy. W tej „złej” Polsce także osoby niepełnosprawne miały środki finansowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb, szansę na rehabilitację i godne życie. Nie musiały być na łaskawym garnuszku opieki społecznej i ciężarem dla rodziny.

       Już wkrótce mogą stracić swoje miejsca pracy! Rządowy projekt ustawy okołobudżetowej zakłada obniżenie wsparcia na dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Skutkiem takich oszczędności może być likwidacja wielu miejsc pracy, a nawet całych zakładów pracy chronionej. Przy okazji – w takich firmach – pracę mogą stracić także zatrudnieni w nich zdrowi pracownicy.

       Protestuję przeciwko rządowemu projektowi ustawy obniżającemu dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Apeluję do Pana Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Posłów i Senatorów o powstrzymanie tych szkodliwych zmian, których konsekwencje mogą okazać się nieludzkie, o!

Pięknie proszę /dyg, dyg/ Blogerów, Posiaduszkowiczów, oraz wszystkich Gości tu zaglądających, o wywieranie społecznego nacisku na Prezydenta RP, Rząd, Parlament i wszystkich Świętych w sprawie ochrony miejsc pracy dla niepełnosprawnych.

O projekcie dowiedziałam się od Wachmistrza – http://pogderankiwachmistrzowe.blogspot.com/2013/10/lectorom-suplika.html


Nie znam się na „facebooku”, ale  t u t a j  podobno można coś zdziałać.


A notkę zredagowałam na podstawie informacji ze strony http://www.popon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=26251%3Abronimy-miejsc-pracy-osob-niepenosprawnych&catid=41%3Asod. Na stronie tej można znaleźć także wzory listów.

Dopisek południowy.
A może w tym „zakładzie pracy szczególnie chronionej”:
poszukać oszczędności?